12.07.2019

אנגלית בעברית (זה עובד לי / לא עובד לי)

אנגלית בעברית (עושה לי)אנגלית בעברית (יגאל קם)אנגלית בעברית (איך אתה? - אני טוב!)התפרסם לראשונה בהארץ ב-25.11.15, "איך אתה? - אני טוב". המאמר הופיע בחוברת לשון של מט"ח (מילים לועזיות בעברית) המיועדת לתלמידי תיכון

בא ואומר; בכל הכבוד