יום חמישי, 2 ביולי 2015

פסיק - דוגמאות (או: חיים ומוות ביד הפסיק)
נכתב: "גם אז היא נשארת אהודה, בשעה שבעלה הופך לשנוא ושמץ מהפשעים שהיתה שותפה להם איננו דבק בה". פיסוק זה יוצר חלוקה לא נכונה של רעיונות: 1. היא נשארת אהודה. 2. בשעה שבעלה הופך לשנוא ושמץ מהפשעים שהיתה שותפה להם איננו דבק בה.
יש לכתוב: "גם אז היא נשארת אהודה בשעה שבעלה הופך לשנוא, ושמץ מהפשעים שהיתה שותפה להם איננו דבק בה".  בפיסוק זה הרעיונות הם: 1. היא נשארת אהודה בשעה שבעלה הופך לשנוא 2. ושמץ מהפשעים שהיתה שותפה להם לא דבק בה.
יש לכתוב את המשפטים ברצף, ללא פסיק: "התרשמתי שהטיעונים" (ולא "התרשמתי, שהטיעונים"); "די מהר התברר שהמסמכים המסווגים" (ולא "די מהר התברר, שהמסמכים המסווגים"); "בימים האחרונים כבר פורסם שהפרקליטות" (ולא "בימים האחרונים כבר פורסם, שהפרקליטות")
(נרי ליבנה, הארץ 7.6.17). הפסיק משבש את המשמעות. נכתב: "הם אמנם עדיין אינם מנסים להכשיר את הגברת כיורשת שלטונות של בעלה, כפי שעושה פרנסיס לקלייר". מהפסיק ניתן להבין כי: 1. פרנסיס לא מנסה להכשיר את קלייר ליורשת 2. וכך גם הם לא מנסים להכשיר את שרה ליורשת של ביבי. כוונת הכותבת היא:  1. פרנסיס כן מנסה להכשיר את קלייר ליורשת 2. בניגוד לו, הם לא מנסים להכשיר את שרה ליורשת של ביבי. לכן יש לכתוב: ""הם אמנם עדיין אינם מנסים להכשיר את הגברת כיורשת שלטונות של בעלה כפי שעושה פרנסיס לקלייר".


"מאפינס מלוחים עם קינואה במקום קמח והמון ירקות" (אתר xnet.ynet). אחרי "קמח" נדרש פסיק. המאפינס הם עם קינואה (במקום קמח), ועם המון ירקות. הקינואה היא במקום קמח - אך לא במקום המון ירקות. לכן: "מאפינס מלוחים עם קינואה במקום קמח, והמון ירקות".
"אני כבר שנה שנתיים מנסה לומר לה את המשפט הזה... אלס, אני רוצה חיים אחרים ואני לא מסוגל" (מושיק רוט לעדי שילון, היחידה 2, 13, יוני 16, הוט בידור ישראלי)
נדרש פסיק לפני "ואני לא מסוגל". מושיק מספר לעדי שילון שהוא מנסה להגיד לבת הזוג שלו אלס שהוא רוצה חיים אחרים, ושהוא לא מסוגל להגיד לה את זה. פיסוק שיבהיר את כוונתו: אני כבר שנה שנתיים מנסה לומר לה את המשפט הזה... "אלס, אני רוצה חיים אחרים", ואני לא מסוגל. 
ללא הפסיק, המשמעות היא שמושיק אומר לאלס שהוא רוצה חיים אחרים אבל הוא לא מסוגל לחיות חיים אחרים.
"אל תתלהבו ב-12 כולן הופכות לליכלוכיות" (מתוך "אחותי ג'קי", 9, הוט, אתר seretbox.com). נדרש פסיק אחרי "אל תתלהבו". ללא פסיק ניתן להבין שג'קי אומרת לא להתלהב בשעה 12.
(הארץ, 10.6.17). הפיסוק משבש את משמעות המשפט. נכתב: "לפיהם היא סוממה וניסתה כמה פעמים לדחות את פולנסקי מעליה, לפני שהוא כפה עליה סקס אנאלי, כדי להבטיח שלא תיכנס להריון". ניתן להבין בטעות שהכוונה היא: 1. היא סוממה וניסתה כמה פעמים לדחות את פולנסקי מעליה לפני שהוא כפה עליה סקס אנאלי. 2. היא עשתה זאת כדי להבטיח שלא תיכנס להריון. 
פיסוק נכון היה מתאר את כוונת המחבר: 1. היא סוממה וניסתה כמה פעמים לדחות את פולנסקי מעליה לפני שהוא כפה עליה סקס אנאלי 2. פולנסקי כפה עליה סקס אנאלי כדי להבטיח שלא תיכנס להריון. יש לכתוב את המשפט כך: "לפיהם היא סוממה וניסתה כמה פעמים לדחות את פולנסקי מעליה לפני שהוא כפה עליה סקס אנאלי כדי להבטיח שלא תיכנס להריון". (אפשר גם: "לפיהם היא סוממה וניסתה כמה פעמים לדחות את פולנסקי מעליה, לפני שהוא כפה עליה סקס אנאלי כדי להבטיח שלא תיכנס להריון").


(איל מגד, הארץ, 16.5.17). הפסיק יוצר סרבול. יש לכתוב את המשפטים ברצף: "אבל אני נאלץ להסכין עם העובדה שישנם אנשים שרק גורלם של בני אדם מעניין אותם"; "אורי משגב לא תופס שעירית לינור היא אדם אמיץ" (ולא: "אבל אני נאלץ להסכין עם העובדה, שישנם אנשים שרק גורלם של בני אדם מעניין אותם"; "אורי משגב לא תופס, שעירית לינור היא אדם אמיץ")


(יוסי ורטר, הארץ, 9.6.17). הפיסוק משבש את המשמעות. נכתב: "הספר הזה לא יביא קץ לשלטון נתניהו, כפי שיש מי שמקווה מחד, או חושש מאידך." המשמעות העולה מפיסוק זה היא 1. יש מי שמקווה (או חושש) שהספר לא יביא לקץ שלטונו של נתניהו. 2. ואכן, הספר לא יביא לקץ שלטונו. המחבר התכוון לרעיונות הבאים: 1. יש מי שמקווה (או חושש) שהספר כן יביא לקץ שלטונו של נתניהו, 2. בניגוד לכך, הספר לא יביא לקץ שלטונו. לכן המשפט צריך להיכתב כך: ""הספר הזה לא יביא קץ לשלטון נתניהו כפי שיש מי שמקווה מחד או חושש מאידך."


תובע תבע את פנינה רוזנבלום על כך שלמרות שהובטח לו שהוא יקבל שירות וליווי אישי בחברת השידוכים של רוזנבלום, בפועל הוא לא קיבל שירות וליווי אישי. הפסיק משבש את משמעות המשפט וניתן להבין ממנו כי: 1. הובטח לתובע שהנשים לא ישודכו לו על ידי פנינה. 2. התובע גילה שאכן, כפי שהובטח לו, הנשים לא שודכו לו  על ידי פנינה, ותבע. ההפך הוא הנכון: 1. הובטח לתובע שהנשים כן ישודכו לו על ידי פנינה. 2. התובע גילה שבניגוד להבטחה זו, הנשים לא שודכו לו  על ידי פנינה, ולכן תבע. יש לכתוב את המשפט כך: "גילה שהן לא שודכו על ידי פנינה כמו שהובטח".


נכתב: "היא אמנם איננה סתם הגברת הראשונה, נוסח מלניה טראמפ". יש לכתוב את המשפט ברצף, ללא פסיק: "היא אמנם איננה סתם הגברת הראשונה נוסח מלניה טראמפ"
_____________