יום שבת, 1 באוגוסט 2015

לא פשוט (קצרים)

סלברשיין 2, פרק 2, אתר רשתשיחה דמיונית:

המראיינת: ימים לא פשוטים עוברים עליך.
השחקן: נכון, עוברים עליי ימים לא פשוטים.
המראיינת: גם בילדות עברו עליך ימים לא פשוטים.
השחקן: נכון, גם בילדות הימים לא היו פשוטים.
המראיינת: ההחלטה שעשית לא פשוטה.
השחקן: נכון, החלטה לא פשוטה.
המראיינת: וההתמודדות עם זה לא פשוטה והלחצים לא פשוטים.
השחקן: ממש לא פשוטים.
המראיינת: גם עליי עוברים עכשיו ימים לא פשוטים.
השחקן: גם אצלך? ובילדות?
המראיינת: גם.
השחקן: וההחלטות? וההתמודדות? והלחצים? והבעיות? 
המראיינת: לא פשוט, הכל לא פשוט.
השחקן: אז...
המראיינת: אז... אני מציעה שנסיים את הריאיון הלא פשוט הזה.

"כן? נראה לי שעוברים עלייך ימים לא פשוטים" (צחי קומה, סלברשיין 2, פרק 2, אתר רשת)
"נכון, עוברים עליי ימים לא פשוטים, אבל אתה יודע, עברתי גם בילדות ימים לא פשוטים" (טהוניה רובל, סלברשיין 2, פרק 2, אתר רשת)
"החוויה הזאת של הרבנות היא לא כל כך פשוטה, לפי מה ששמעתי" (טהוניה רובל, סלברשיין 2, פרק 2, אתר רשת)
"וזה לא פשוט לקום ועכשיו לעבור את כל מה שאני עוברת" (טהוניה רובל, סלברשיין 2, פרק 2, אתר רשת)
"... ככה לסכם את הפרק הלא פשוט הזה" (צחי קומה, סלברשיין 2, פרק 2, אתר רשת)
_____________