6.13.2015

שימרו או שמרו?

האח הגדול וי-איי-פי תכנית 5, קשת

"לאחר מכן יהיו לכן שישה ניסיונות להעביר את כדור הקיפוד בקשת הקלף. לכל אחת יהיו שלושה ניסיונות. בסיום המשחק מלכת הלבבות תחתום את האירוע עם קריאתה המפורסמת: 'עירפו את ראשם!'" (האח הגדול, האח הגדול 7, 5, קשת)

שמרו, שמרי / זכרו, זכרי / ערפו, ערפי ועוד

בפנייה בגוף שני בציווי – אתם, אתן ואת, השווא הנע ב-פ' הפועל מומרת לחיריק. אין לכתוב בציווי: שימרו, שימרי, בידקו, בידקי, זיכרו, זיכרי, לימדו, לימדי, שילחו, שילחי, קיראו, קיראי, חיזרו, חיזרי, עירפו, עירפי וכדומה ביו"ד.
בחלק מהמקרים הסיבה לכתיבה עם י' בציווי נובעת מחוסר מודעות וכתיבה הזהה להגייה. במקרים אחרים הטעות מכוונת ונובעת מהרצון להקל על הקוראים את הקריאה. כך, לדעת הכותבים, יהיה לנו קל יותר להסתדר עם החוקים הנוקשים בשפה העברית. היו"ד שהם מוסיפים לנו מופיעה במילים רבות בכתוביות ובאתרי אינטרנט רבים. מאחר שהכתיבה לא מנוקדת בניקוד עזר חלקי ולא מופיע חיריק בפ' הפועל בציווי, הוספת היו"ד נועדה למנוע מצב שבו הקוראים יקראו זאת כפועל בעבר המנוקד בקמץ בפ' הפועל: שָׁמְרו, בָּדְקו, זָכְרו ועוד.

דוגמאות לפעלים בבניין קל לעומת פעלים בבניין פיעל:

 • בפועל שָׁלח / לשלוח (sent) בניין קל: בעבר – הם/הן שָׁלחו את המכתב, היא שָׁלחה את המכתב. בציווי – אתם/אתן שִׁלחו את המכתב! את שִׁלחי את המכתב! 
 • בפועל שילֵח / לשלֵח (send away) בניין פיעל: בעבר – הם/הן שילחו אותו משם, היא שילחה אותו משם. בציווי – אתם/אתן שַׁלחו אותו משם! את שַׁלחי מש! 
 • בפועל שָׁמר / לשמור (save, keep) בניין קל: בעבר – הם/הן שָׁמרו עליו, היא שָׁמרה עליו. בציווי – אתם/אתן שִׁמרו עליו! את שִׁמרי עליו! 
 • בפועל שימר / לשמר (preserve) בניין פיעל: בעבר – הם/הן שימרו מלפפונים, היא שימרה מלפפונים. בציווי – אתם/אתן שַׁמרו מלפפונים! את שַׁמרי מלפפונים! 
 • בפועל חָזר / לחזור (come back, return) בניין קל: בעבר – הם/הן חָזרו לארץ, היא חָזרה לארץ. בציווי – אתם/אתן חִזרו לארץ! את חִזרי לארץ! 
 • בפועל חיזר / לחזר (to court) בניין פיעל: בעבר – הם/הן חיזרו אחרי החברה, היא חיזרה אחרי החברה. בציווי – אתם/אתן חַזרו אחרי החברה! את חַזרי אחרי החברה! 
 • בפועל בָּטח / לבטוח (faith in, rely on, depend on) בניין קל: בעבר – הם/הן בָּטחו בו, היא בָּטחה בו. בציווי – אתם/אתן בִּטחו בו! את בִּטחי בו! 
 • בפועל ביטח / לבטֵח (to insure): בניין פיעל: בעבר – הם/הן ביטחו את הרכב, היא ביטחה את הרכב. בציווי – אתם/אתן בַּטחו את הרכב! את בַּטחי את הרכב! 
 • בפועל עמד/ לעמוד (stand) בניין קל: בעבר – הם/הן עָמדו זקוף, היא עָמדה זקוף. בציווי – אתם/אתן עִמדו זקוף! את עִמדי זקוף! 
 • בפועל עימד/ לעמד (to page) בניין פיעל: בעבר – הם/הן עימדו את הספר, היא עימדה את הספר. בציווי – אתם/אתן עַמדו את הספר! את עַמדי את הספר!

התפרםס לראשונה ב"תפוז" ב-8.3.11, זכרו שיש לומר שמרו, וב"הארץ", "שמרו על ציווי נכון", 4.5.2013

כאשר אנחנו מצווים:
 • - אתם/אתן שמרו! את שמרי!
 • - אתם/אתן בדקו! את בדקי!
 • - אתם/אתן שלחו! את שלחי!
 • - אתם/אתן קראו! את קראי!
וכן הלאה, יש להגות את ע' הפועל בחיריק, אך לא להוסיף אחריה יו"ד (לפני השווא).

רבים טועים, וכך אנחנו מוצאים בגוגל:

 • - דירשו פיצוי מהקבלן! (במקום "דרשו");
 • - חיזרו הביתה! (במקום "חזרו");
 • - זיכרו את לוי אשכול! (במקום "זכרו") ועוד.
 • - שילחי לי מייל.
היום בדקתי את ממדי התופעה. חיפשתי בגוגל כמה תוצאות יש ל"שימרו".
"האם התכוונת ל"שמרו?" שאל אותי גוגל בזלזול האופייני לו.
"כן", השבתי לו, "אבל אני רוצה לראות את השימוש ב'שימרו' כציווי, במקום 'שמרו'".

גוגל מציית ומציג את כל 76,100 התוצאות:

 • - שימרו על המחוקק ועל הממשלה למען עתידכם;
 • - שימרו על הברז סגור;
 • - שימרו על חיי ילדינו בכבישים;
 • - שימרו על השקט.
וגם:
 • - שימרי על השקט;
 • - שימרי על המנגינה;
 • - שימרי נפשך.
גוגל מתחיל להתלהב. "בידקי עכשיו את הציווי של 'תבדקו'", הוא מציע.
"האם התכוונת ל'בדקי'?" אני שואלת אותו בדרמטיות האופיינית לי.
"כמובן", הוא ממהר להציל את כבודו, "סתם בדקתי אותך".

הקשתי בחיפוש "בידקו".

"האם התכוונת ל'בדקו'"? שואל גוגל אוטומטית ומציג מיד את 52,400 התוצאות:

 • - בידקו לחץ דם באייפון;
 • - Ynet: זקוקים למשכנתא? בידקו היטב מה ערך הדירה;
 • - המוסד לביטוח לאומי: מלאו לכם 70 שנים? בידקו אם מגיעה לכם תוספת;
 • - ידועים בציבור, בידקו את זכויות הפנסיה של בן הזוג;
 • - בידקו שריטות לפני השכרת רכב.
גוגל באקסטזה.

"עכשיו בדקי כמה יש 'שילחו'", ובאותה נשימה, עוד לפני שהקשתי הוא שואל: "האם התכוונת ל"שלחו?" ומציג את 243,000 התוצאות:
 • - שילחו אלינו לינקים לסרטוני וידיאו שלכם;
 • - שילחו SMS בזמן השידור החי;
 • - יש לכם שאלה עבור המקצוענים שלנו? שילחו לנו!;
 • - Flix Video: שילחו תרומה למספר...;
 • - Facebook: שילחו מכתבים למערכת.
"ראית איך פייסבוק מפשל?" צוהל גוגל מול תבוסתו של אויבו המושבע, כאילו הוא עצמו חף משגיאות גסות בעברית.

ייתכן שבחלק מהמקרים הוספת היו"ד מכוונת. מאחר שאין ניקוד של החיריק (שִמרו), הקוראים יכולים להבין זאת כ-שָמרו.

כדי למנוע טעויות בקריאה, רבים גם כותבים הוא "יידע" בשתי יו"ד (שמשמעותו will inform ויש להגותו יְיַדע), כשהכוונה היא ל"יֵדע" בעתיד (will know), וזאת כדי שהקוראים לא יחשבו שהכוונה היא ל"יָדע" בעבר (knew):
- "עמותות ידורגו כדי שהציבור יידע למי לתרום" (הארץ)
- "מה יידע הדור הבא?" (ynet)

או משתמשים ב"ייצא" בשתי יו"ד (שמשמעותו will exportויש להגותו יְיַצא), כשהכוונה היא ל"יֵצא" בעתיד ( will go out), כדי שהקוראים לא יחשבו שהכוונה היא ל"יָצא" בעבר (went out):
 • - "גירוש ילדי הזרים ייצא לדרך בשבועיים הקרובים" (הארץ)
 • - "שר החוץ ייצא לביקור באיטליה" (ynet)

לכן, קִראו היטב את המאמר, לִמדו אותו, חִזרו עליו, זִכרו אותו, בִּדקו את עצמכם, ואם אתם נתקלים בטעויות דומות כִּתבו לי על כך ושִׁלחו אליי לאימייל.

ותשמרו על עצמכם.

במקום "עמדו": "עימדו על כתפי נפילים" (גוגל scholar)
במקום "זכרו": "בהצלחה, וזיכרו" (האח הגדול וי-איי-פי תכנית 5, קשת)
במקום "מצאו": "מיצאו לי איזה שהוא סידור" (הצינור 19.5.15, ערוץ 10)
נכתב נכון: "היכנסו למאקו, שלחו אלינו..." (מאסטר שף עונה 5, קשת)
במקום "תרמו": "הראו שאכפת לכם. תירמו" (סיינפלד 6 89, הטלתרום, הוט)
במקום "אמרי": "לא, לא. אימרי לי. מה בדיוק עושה אותך מאושרת?" (רק בימי חול, 1960, הוט)
במקום "ערפו": "בסיום המשחק מלכת הלבבות תחתום את האירוע עם קריאתה המפורסמת: 'עירפו את ראשם!'" (האח הגדול, האח הגדול 7, 5, קשת)
____________________
לעמוד פעלים באתר עריכה לשונית

זוכרת :)
 LashonIvrit08/03/2011 | 16:47

שמרי נפשך מהמלצותיו של גוגל
 סנפרמי08/03/2011 | 16:49
הוא ידוע בנסיונות הפיתוי שלו לדבר עבירה

כן, שמעתי על מקרים מזעזעים של
המילים של עינת
08/03/2011 | 17:33
בחורות תמימות שנפלו ברשתו האינטרנטית.

אזכור
 motior08/03/2011 | 17:09
גם את היחסים שלך עם גוגל :-)

ביני לבין גוגל יש יחסים
המילים של עינת
08/03/2011 | 17:28
של שמור (בציווי) לי ואשמור לך. קרא את http://www.tapuz.co.il/blog/ViewEntry.asp?EntryId=1261555כבר שלוש שנים שאני ראשונה בגוגל בעריכה לשונית.

גוגל
 לשונאי1008/03/2011 | 18:14
גוגל מראה נתונים סטטיסטיים על השגיאות שאנשים עושים, ואת הראית את זה יפה ברשומה.
:-)

כתבת יפה :-)
 ע נ נ ת08/03/2011 | 22:05
אגב, במקום לכתוב תעתיק של המלים לאנגלית, אפשר לנקד אותן -
כאן יש הסבר:
http://www.microsoft.com/israel/support/tips/other/diacritics.mspx
וזה עובד לא רק בword אלא גם בעורכים השונים, ואפילו פֹּה בהוספת תְּגוּבָה.
אני יודעת, אבל בגלל שאני עובדת
המילים של עינת
10/03/2011 | 13:06
במקביל גם באתר מאמרים, ושם אני לא עובדת עם מה שנקרא "עורך תוכן" שמאפשר להראות מילים מנוקדות (אך יש לו את המגבלות שלו ומשום כך אני לא עובדת איתו), אני עובדת עם הנוסח שאני מפרסמת שם. הפעם לא התעצלתי, וניקדתי. אבל תפוז לא שמר. בכלל, כל הקטע עם השמירה של תפוז מרגיז. גם מיד אחרי השמירה, כשאני עומדת לעבור למשהו אחר תפוז מודיע לי שלא שמרתי. ואז אני שומרת, ואז הוא מודיע. וזאת באמת עבודה סיזיפית, בלתי נגמרת.
אבל תודה, עננת, שעדכנת אותי. אנקד שוב ונראה אם תפוז ישמור.
אוהבת אותך,
עינת

יסודית עד הסוף
 מנורה09/03/2011 | 18:20
תודה ערב טוב

ע' הפועל בחיריק? אלון13/02/2013 | 21:10
עינת שלום,
מדוע אני לא מצליח להגות את ע' הפועל בחיריק?
אני מתעקש להגות את פ' הפועל בחיריק ואת ע' הפועל בשווא, בבקשה עזרי לי למצוא את הטעות שלי.
אוהב לקרוא את הפוסטים שלך וכתיבתך יפה ומעניינת :)

היי אלוןהמילים של עינת06/03/2013 | 12:42
אתה יכול להציג דוגמאות?

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה