יום שבת, 27 ביוני 2015

טעויות נסלחות ולא נסלחות בשפה העברית

אקס פקטור, רשת

פורסם לראשונה באתר "מאמרים" ("טעויות נסלחות ולא נסלחות בשפה העברית") ב-17/05/2012


היום נשאלתי מדוע כתבתי באחד המקומות שזה בסדר להשתמש ב"למרות ש", בעוד שיש לומר "למרות" בלי "ש". תשובתי תתבסס על "טעות נסלחת" ו"טעות לא נסלחת" עבורי.
עבורי טעות לא נסלחת היא שגיאה צורמת שנעשית לרוב בשל חוסר ידע. טעות נסלחת נעשית לרוב במודע, בשל אילוצים ולשם הנוחות בקריאה, וגם כאשר היא נעשית שלא במודע אפשר לסלוח על כך. 

"למרות ש" - טעות נסלחת
על פי חוקי השפה יש להשתמש במילת היחס "למרות" בלי "ש". למשל: "למרות האיסור - עשרות נוהגים בחוף הים", ולא "למרות שנאסר על כך - עשרות נוהגים בחוף הים". אפשר להשתמש בחלופות (אף על פי ש, הגם ש, אף ש, חרף, על אף ועוד), אבל אם אנשים מרגישים שחלופות אלה הן משהו לא טבעי, עצור, תקוע, ורוצים שהכתיבה תהיה טבעית וזורמת, מותר להשתמש ב"למרות ש" וזוהי טעות נסלחת שאפשר לחיות איתה. "למרות שזה לא היה מדויק" (רמי פורטיס, אקס פקטור, רשת)
"איתי", "איתנו", "איתכם" וכדומה ביו"ד - טעות נסלחת
על פי חוקי השפה, הן בכתיב חסר/מנוקד והן בכתיב מלא אין להוסיף יו"ד במילים שבצורת היסוד שלהן אין יו"ד, ויש לכתוב:
 • אתי (צורת היסוד - את) ולא איתנו, איתכם, איתן וכדומה
 • אטי (צורת היסוד אט) ולא איטי, באיטיות וכדומה
 • אמתי (צורת היסוד אמת) ולא אמיתי, אמיתיים וכדומה
 • אמי (צורת היסוד אם) ולא אימי, אימנו וכדומה
 • בתי (צורת היסוד בת) ולא ביתי (ביתי = הבית שלי)
 • מסים (צורת היסוד מס) ולא מיסים
 • נסים (נס) ולא ניסים
 • עזים (עז) ולא עיזים
 • הנו (הן) ולא הינו, הינם, הינן וכדומה
 • עמו (עם) ולא עימו, עימם, עימנו וכדומה
 • לצדו (צד) ולא לצידו, לצידם, לצידנו וכדומה
 • חצו (חץ) ולא חיצו
 • לבו (לב) ולא ליבו, ליבנו, ליבה ועוד. 
בטקסטים לא ספרותיים, במאמרים, בפוסטים, בפייסבוק וכדומה אני מרשה לעצמי להוסיף יו"ד ב"איתי" (איתנו, איתך, איתכם, איתכן, איתו, איתה, איתם, איתן), ב"אמיתי", "מיסים", "עיזים", למרות שיש (אף על פי שיש) עורכי לשון שאולי ייראו בכך חטא בל יכופר. אבל לא אוסיף לעולם יו"ד ב"אמי" (האם שלי), "בתי" (הבת שלי), "לבי" (הלב שלי) ועוד - טעות לא נסלחת.
אפשרות אחרת היא להשתמש בניקוד עזר חלקי (להוסיף חיריק) במקום יו"ד, שתורה על אופן הקריאה. (לעמוד "דוגמאות למילים הנכתבות באופן זהה הן בכתיב חסר והן בכתיב מלא").

"לא (רוצה)"
- טעות נסלחת
על פי חוקי השפה יש להשתמש בשלילה של פועל בהווה ב"אינו", "אינה", "אינם" וכדומה: "איני רוצה" ולא "אני לא רוצה". גם כאן פעמים רבות התחושה בשימוש ב"אינו" היא של שפה גבוהה מדי ועצורה שלא מתאימה (אינה מתאימה) לטקסט, ולכן זוהי טעות נסלחת להשתמש ב"לא". (לפוסטים "איני (בני ציפר)"; "איני (אין אני)").

יו"ד במקום/אחרי חיריק, הבאה לפני שווא נח
- טעות לא נסלחת
על פי חוקי השפה, הן בכתיב חסר/מנוקד והן בכתיב מלא אין להוסיף יו"ד במקום/אחרי חיריק ולפני שווא נח, ויש לכתוב:

 • בלבול, ולא בילבול
 • עברית, ולא עיברית
 • בזבוז, ולא ביזבוז
 • ארגון, ולא אירגון
 • שמלה, ולא שימלה
 • דמיון, ולא דימיון
 • אשתי, ולא אישתי
ועוד.
"באתי לפה עם אישתי, ציפי חוטובלי" (אקס פקטור, רשת)
עם זאת, יש שמוסיפים יו"ד במילים מסוימות, כדי שייקראו נכון: למשל, "זיקנה" במקום "זקנה", "הוא לא איפשר", במקום "לא אפשר", "פירסם" במקום "פרסם" וכדומה. ברוב המקרים שבהם אני נתקלת במילים אלה זה נעשה במודע. בשאר המקרים שבהם יש הוספה של יו"ד לפני שווא נח זאת טעות צורמת [למעט במילים כגון "זיכרונות" וכדומה שבצורת היסוד שלהן ("זיכרון") אין שווא נח]. (לעמוד "דוגמאות למילים הנכתבות באופן זהה הן בכתיב חסר והן בכתיב מלא").

הוספת ו' אחרי קמץ קטן
- טעות נסלחת
על פי חוקי העברית, הן בכתיב החסר/מנוקד והן בכתיב המלא אין להוסיף ו' במילים כגון:

 • אפנה (fashion), ולא אופנה
 • יזמה (initiative) ולא יוזמה 
(מנוקדות בקמץ קטן ונהגות או). למרות זאת, נהוג להוסיף בהן ו' ("אופנה", "יוזמה"), לשם קריאה נכונה שלהן.
אך הוספת ו' אחרי קמץ קטן במילה "אמנות" (המנוקדת אף היא בקמץ קטן ונהגית או), היא בגדר טעות לא נסלחת, שכן היא משנה את המשמעות. הן בכתיב החסר/מנוקד והן בכתיב המלא אין להוסיף ו' במילה "אמנות" במובן art (בכתיב המנוקד האל"ף מנוקדת בקמץ קטן), להבדיל מ"אומנות" (בכתיב המנוקד האל"ף מנוקדת בקובוץ), שהיא מיומנות, מלאכה, מקצוע. (לפוסט "אמנות" או "אומנות"?)


הוספת יו"ד אחרי צירה
- טעות נסלחת
על פי חוקי העברית, הן בכתיב החסר/מנוקד והן בכתיב המלא אין להוסיף י' במילים כגון:

 • אזור, ולא איזור
 • בררה, ולא ברירה
 • דלקה, ולא דליקה
 • שרפה, ולא שריפה
 • מהפכה, ולא מהפיכה
 • מסכה, ולא מסיכה
 • תכף, ולא תיכף
 • להפך, ולא להיפך
 • ברכה (pool), שער (hair), פרות (cows).
למרות זאת, נהוג להוסיף יו"ד במילים בריכה, שיער, פירות, דליקה, שריפה, לשם קריאה נכונה שלהן.

נסלח / לא נסלח?
 • לא החלטתי האם הוספת י' בבניין קל בציווי (זיכרו!) היא טעות שאני סולחת לה או לא; 
"זיכרו" במקום "זכרו": "בהצלחה, וזיכרו" (האח הגדול וי-איי-פי תכנית 5, קשת)
 • וכך גם לגבי הוספת י' בבניין קל בעתיד (יישב).
יישבו במקום ישבו: "יישבו בכיסאות הנכונים..." (חדשות שישי, 10.5.13, נענע 10)

ישנם עוד סוגים רבים של טעויות "נסלחות" ו"לא נסלחות", אבל אני לא (טעות נסלחת) יכולה להציג כאן את כולן - איתכם (טעות נסלחת) הסליחה. הצגתי כאן נושאים עיקריים בשפה העיברית (טעות לא נסלחת).

__________________________________