יום רביעי, 10 ביוני 2015

לקחת / לקבל החלטה ואחריותאני: קיבלתי החלטה שאני לוקחת יוזמה.
הוא: כלומר?
אני: אני לוקחת אחריות על המטבח.
הוא: מה זה אומר?
אני: שאם המטבח יתנהג לא יפה ויעשה בלגן, אני לוקחת על עצמי את האחריות על זה.

"ל'קבלת החלטות' אין שום אחיזה פנימית במסורת לשוננו. מה שאירע הוא שבד בבד עם עליית קרנו של המושג decision making חיפשו בעברית ביטוי מקביל לו, ולמישהו הייתה השראה לקבל החלטה שלא 'עושים החלטות' כמו באנגלית, אלא מקבלים אותן. היה צריך ביטוי שיהיה לו אורך רטורי מספיק בשביל להדהד את משקלו התאורטי בתאוריות עשיית ההחלטות. אבל לטעמי השאלה הקולעת יותר היא לא באיזה פועל משתמשים (לקבל, להחליט, לעשות, להפיל, לחוות - החלטות), אלא אם בכלל צריך שם עצם.
הוספת שם עצם (החלטה - ע.ק.) 'מיותר' לפעולה משמשת לשתי מטרות:
ראשית, היא דרך להדגשת הפעולה, או בלשונו של כלמנ 'ליצירת דרמה'. במקרא משתמשים בנוסח זה למשל כפי שעשה מחבר ספר יונה בפרק א, טז: 'וייראו האנשים יראה גדולה את ה' ויזבחו זבח לה' ויידרו נדרים'.
שנית, היא מאפשרת להוסיף לפעולה שם תואר ('יראה גדולה') שאי אפשר להוסיפו לפועל. בדוגמה הזאת אנו רואים שלושה דברים: א. את ההדגשה לשמה (ויזבחו זבח, ויידרו נדרים); ב. את ההדגשה הפתוחה לקבלת תואר (יראה גדולה, כאמור); ג. את תקינותה ואת שורשיה המסורתיים של צורת הכפלת אותו שורש בפועל ובשם העצם, ולשאלת ההחלטה - כן ראוי להחליט החלטה.
עם זאת, ובייחוד בגלל העדפתה של העברית לביטויים פעליים, אפשר לוותר על שם העצם. כלומר את 'קיבל החלטה' אפשר במקרים רבים להחליף ב'החליט'. את 'התקבלה החלטה' אפשר במקרים רבים להחליף ב'הוחלט'".
(אלי גיא, לפוסט)

ביטויים עם לקח / קיבל 
לקח / נטל / קיבל אחריות במקום נשא באחריות, נהג באחריות, התנער מאחריות
לקח / נטל חלק במקום השתתף
לקח / נטל את החוק לידיים במקום עשה דין לעצמו
לקח את המילים בחזרה במקום חזר בו
לקח סיכון (או לקח ריזיקה) במקום הסתכן
לקח צעד במקום פעל, עשה, ביצע, נקט צעדים, נקט פעולה ועוד
לקח פנייה במקום פנה
לקח / נטל יוזמה במקום יזם 
בעונה הקודמת קיבלנו החלטה ואתה לא המשכת איתנו" (השופטים, אקס פקטור 2, רשת, 2015)
"אבל צריך לקבל החלטות בחיים ולעמוד מאחורי ההחלטות שלך" (טהוניה, סלברשיין 2, 2, רשת, 2015)
"אז אני אענה, כי אני לקחתי פה החלטה, לא גיל" (גילי, האח הגדול 7, משחקי האח2 מאקו, 2015)
"אבל קיבלנו החלטה" (מיכל אנסקי, מאסטר שף5, 9, קשת, 2015)
"אבל אם קיבלתי החלטה, אני הולכת איתה עד הסוף" (חדשות מוצ"ש, 19.9.15, מאקו)
"אימא קיבלה החלטה" ("מפונקים", רשת, 2012)
"הייתי רוצה לקבל את ההחלטה שאתה היית לוקח" (קצרים2 2, הוט, 2014)
"טוב, יש לנו עשר דקות, בוא ניקח החלטה מי הולך" (האח הגדול VIP2 7, קשת, 2015)
"ואני צריך לקחת החלטות" (רון חולדאי, המגזין ערוץ 10, 20.6.15, נענע 10) 
"אתה חייב להתחיל לקחת אחריות" ("TLV עושים את תל אביב", הוט' 2013)
"מוכנים לקחת על עצמכם את האחריות על חשיפת החצר?" (האח הגדול VIP2 3, קשת, 2015)
"אני לוקחת אחריות על המטבח אחר כך" (שיר אלמליח, האח הגדול VIP2, מאקו, 2015)
"קיבלתי החלטה שהלילה הוא לילה יבש. בלי אלכוהול" (בוסי, מחוברים 1, הוט, 2010)
__________________________